Najlepše se zahvaljujemo g. Petru Jovanoviču, slikarju in kiparju, ki nam je velikodušno podaril 19 grafičnih del, prav tako se za izkazano podporo zahvaljujemo podjetju EFAFLEX INŽENIRING d. o. o., Ljubljana ter vsem, ki ste nam namenili del dohodnine.

Dobrodošli na spletni strani HUMANE – Združenja svojcev pri skrbi za mentalno zdravje.

Združenje HUMANA je prva in edina organizacija svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju Sloveniji z načinom dela, ki ga predstavljamo na naši spletni strani, in je bila ustanovljena na osnovi potreb družin, ki se soočajo z bremeni težav v duševnem zdravju.

Kot nevladna in neprofitna humanitarna organizacija s statusom društva v javnem interesu že od leta 2000 uporabnikom in njihovim svojcem nudimo: podporo, pomoč in izobraževanje ter rehabilitacijsko in komunikacijsko povezavo svojcev.

Poslanstvo združenja Humana

Združenje HUMANA je bilo ustanovljeno na pobudo svojcev uporabnikov psihiatričnih uslug in na pobudo nekaterih psihiatrov, ki so že dlje opozarjali na to, da je za učinkovito zdravljenje potrebno sodelovanje celotne družine. Namen ustanovitve je bil organizirano povezati svojce za izmenjavo izkušenj in strokovnih informacij s področja duševnega zdravja, uveljavljanje skupnih interesov, enotno nastopanje v javnosti, organiziranje in izvajanje dejavnosti in izobraževanj na področju duševnega zdravja ter tesnejše sodelovanje s stroko.

HUMANA je prva organizacija svojcev psihiatričnih bolnikov pri nas in izhaja iz njihovega težkega položaja oz. problematike, s katero se srečujejo vsak dan. Svojci so pogosto izčrpani od kroničnega stresa, ki lahko vodi v depresijo, izgorevanje in psihosomatska obolenja, zato jim Združenje HUMANA ob vsakodnevnih izzivih nudi skrb in podporo. 

Družina, ki vključuje osebo s težavami v duševnem zdravju, mnogokrat prekine zunanje stike oz. se izolira, poleg tega se pogosto spremenijo vloge posameznih članov, zaradi česar družina ne nudi več občutka varnosti in pripadnosti. Svojci oseb s težavami v duševnem zdravju pomembno vplivajo na potek bolezni in število ponovnih hospitalizacij. Z nudenjem psihosocialne pomoči svojcem tako omogočimo tudi uspešnejšo rehabilitacijo bolnikov po vrnitvi iz institucij, hkrati pa se v razbremenjenih družinskih odnosih manjša tveganje za ponovitev bolezni. 

Cilji združenja Humana:

  • komunikacijska in rehabilitacijska povezava svojcev oseb s težavami v duševnem zdravju,
  • ­nudenje skrbi in podpore svojcem,
  • ­izobraževanje svojcev in drugih, ki jih to področje zanima,
  • ­spodbujanje socialne integracije – krepitev občutka pripadnosti in pomoč pri reševanju konfliktnih situacij,
  • ­izmenjava izkušenj in seznanitev s primeri pozitivne prakse,
  • ­preprečevanje poslabšanja oz. ponovitve bolezni pri uporabnikih,
  • ­pravočasno prepoznavanje težav,
  • ­zmanjševanje stigmatizacije in razbijanje stereotipov o duševni bolezni.

 

Program soomogočajo

Program in delovanje Humane, združenja svojcev pri skrbi za mentalno zdravje sofinancira FIHO. Stališča Humane, združenja svojcev, ne izražajo stališč FIHO.